ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Η ASPEN αναλαμβάνει να οργανώσει και να εκτελέσει έργα καταπολέμησης σε επίπεδο Δήμου, Περιφερειακής Ενότητας ή Περιφέρειας, προσφέροντας υπηρεσίες από το στάδιο της προμελέτης, την αξιολόγηση του προβλήματος και την επιλογή μέσων και χημικών σκευασμάτων έως την εφαρμογή και την τελική αξιολόγηση του αποτελέσματος.

Με εμπειρία και επιστημονικό προσωπικό εξειδικεύεται στην καταπολέμηση κουνουπιών και λοιπών παρασίτων. Αναλαμβάνει έτσι δημόσια έργα σε όλη την Ελλάδα, έχοντας εκτελέσει προγράμματα καταπολέμησης κουνουπιών μικρής και μεγάλης κλίμακας.

Για τις ανάγκες ελέγχου και αντιμετώπισης, η ASPEN προβαίνει αρχικά στη χαρτογράφηση, αξιολόγηση και επιδημιολογική παρατήρηση υγροτόπων, ως εστιών αναπαραγωγής κουνουπιών.

perivalontikes-efarmoges-pc

Η εταιρία, εκτελεί έργα καταπολέμησης επικίνδυνων διαβιβαστών στην Ελλάδα συμμετέχοντας και συμβάλλοντας καθοριστικά στη γενικότερη προσπάθεια λειτουργίας «υγειονομικών ασπίδων» που επιχειρούν να δημιουργήσουν κρατικές υπηρεσίες δημόσιας υγείας, σε περιοχές που αντιμετωπίζουν προβλήματα από διαβιβαστές ασθενειών.

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ

Η καταπολέμηση των κουνουπιών συμβαδίζει με την εξέλιξη του ανθρώπινου πολιτισμού και βασίζεται στην ανάγκη διαφύλαξης της ανθρώπινης υγείας και περιουσίας από οργανισμούς που σε μεγάλο βαθμό εξαρτούν την επιβίωσή και την ανάπτυξη τους από την ανθρώπινη δραστηριότητα.

Τα κουνούπια είναι ανεπιθύμητοι από τον άνθρωπο οργανισμοί, με μεγάλες δυνατότητες αναπαραγωγής και ποικίλες στρατηγικές επιβίωσης που ευδοκιμούν σε ανθρωπογενή περιβάλλοντα (αστικά, περιαστικά, αγροτικά). Η καταπολέμησή κουνουπιών για θέματα δημόσιας υγείας έχει γίνει ιδιαίτερα επιτακτική λόγω της επανεμφάνισης μολυσματικών ασθενειών στο σύγχρονο δυτικό κόσμο.

Η καταπολέμηση των κουνουπιών παρουσιάζει αρκετές ιδιαιτερότητες λόγω της μεγάλης δυνατότητας μετακίνησης που παρουσιάζουν, της μεγάλης όχλησης που προκαλούν, αλλά και λόγω της μεθόδου ελέγχου των παρασίτων αυτών.

Αντιμετώπιση ή καταπολέμηση των κουνουπιών, δεν σημαίνει απλά ψεκασμός με κάποιο εντομοκτόνο. Όσο αποτελεσματικό και αν είναι αυτό, αν προηγουμένως δεν βρεθούν οι εστίες αναπαραγωγής και οι αιτίες που οδήγησαν στην έξαρση του πληθυσμού των κουνουπιών, τα αποτελέσματα, όσο καλά και αν είναι, θα αποδειχθούν πρόσκαιρα, ανεπαρκή και δεν πρόκειται να λύσουν το πρόβλημα.

Ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών αποτελείται από πολλαπλές μεθόδους καταπολέμησης και βασικά στοιχεία του είναι τα εξής:

  • Εποπτεία των πληθυσμών και των ειδών των κουνουπιών
  • Εποπτεία των ασθενειών που μεταδίδονται με τα κουνούπια
  • Εποπτεία και μείωση των εστιών αναπαραγωγής των κουνουπιών
  • Προνυμφοκτονία για την καταπολέμηση των προνυμφών
  • Ακμαιοκτονία για την καταπολέμηση των ενήλικων σταδίων
  • Παρακολούθηση ανάπτυξης ανθεκτικότητας
  • Ενημέρωση κοινού

Συμπληρώστε στο πλαίσιο το τηλέφωνο επικοινωνίας και θα έρθουμε το συντομότερο σε επαφή μαζί σας.

error: Content is protected !!