ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΣΙΤΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΣΙΤΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΣΙΤΩΝ

Τα ολοκληρωμένα προγράμματα διαχείρισης παρασίτων (IPM) της ASPEN, είναι σχεδιασμένα να ανταποκρίνονται πλήρως στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε επαγγελματικού ή οικιακού χώρου, αξιοποιώντας εξοπλισμό και προϊόντα τελευταίας τεχνολογίας.

Τυχόν προσβολή παρασίτων στο χώρο μπορεί να προκαλέσει ζημιές, τόσο σε κτιριακές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, αυξάνοντας έτσι τις πιθανότητες ατυχημάτων ή δαπανηρών εργασιών αποκατάστασης βλαβών, αλλά και να αυξήσει τον κίνδυνο μετάδοσης μολυσματικών ασθενειών.

white-silkworm-with-blurred-background
White Silkworm

Τα προγράμματα ολοκληρωμένης διαχείρισης παρασίτων (IPM) της ASPEN, περιλαμβάνουν

  • Την αυτοψία και μελέτη του χώρου με σκοπό τόσο τον εντοπισμό των σημείων της προσβολής, αλλά και των πιθανών σημείων εισόδου των παρασίτων έτσι ώστε να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες σφράγισης και στεγανοποίησης αυτών.
  • Τον περιορισμό της εξάπλωσης των παρασίτων, εξαλείφοντας σημεία που αποτελούν πόλο έλξης για αυτά
  • Την καταπολέμηση παρασίτων, χρησιμοποιώντας τα πιο καινοτόμα και αποτελεσματικά, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον σκευάσματα προκειμένου να επιτευχθεί η πλήρης εξάλειψη αυτών.
  • Παρακολούθηση και καταγραφή των ευρημάτων των ενεργειών σε βάθος χρόνου, παραμένοντας σε πλήρη επικοινωνία, έτσι ώστε να μπορούν να γίνουν τυχόν τροποποιήσεις και επιπρόσθετες ενέργειες εφόσον κρίνεται αναγκαίο.Η ολοκληρωμένη διαχείριση παρασίτων της ASPEN βοηθά τόσο στην καταπολέμηση προσβολής παρασίτων, όσο και στην πρόληψη μιας νέας προσβολής, συμβάλλοντας έτσι στη  διατήρηση ενός υψηλού επιπέδου υγιεινής των εγκαταστάσεων σας.

Συμπληρώστε στο πλαίσιο το τηλέφωνο επικοινωνίας και θα έρθουμε το συντομότερο σε επαφή μαζί σας.

error: Content is protected !!