Ποιοι ειμαστε

Επιτυχία είναι να κανείς συνηθισμένα πράγματα ασυνήθιστα καλά.

Jim Rohn

Scroll below

Η ASPEN διαγράφει μια σταθερή πορεία ανάπτυξης με ενεργό δίκτυο σε όλη την Ελλάδα. Οι εφαρμογές της έχουν επεκταθεί και περιλαμβάνουν πλέον ολοκληρωμένα προγράμματα διαχείρισης υγιεινής για βιομηχανίες τροφίμων και ποτών και χώρους μεταφοράς και αποθήκευσης προϊόντων.
Η ASPEN εφαρμόζει Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παρασίτων (IPM Integrated Pest Management) ενώ τα προγράμματα της είναι πλήρως εναρμονισμένα με το σύστημα HACCP και είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001, ISO 14001 και OHSAS 18001.
Το συγκριτικό πλεονέκτημα της εταιρείας έγκειται στην πολυετή εμπειρία της διεπιστημονικής της ομάδας, στον εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας καθώς και στο μηχανογραφημένο σύστημα παρακολούθησης και στατιστικής ανάλυσης ευρημάτων. Οι εν λόγω παράμετροι εξασφαλίζουν μέγιστη αποτελεσματικότητα στην αντιμετώπιση δισεπίλυτων προβλημάτων.
Cert-9001
Cert-14001
Cert-18001
We Love to work with the best

Meet our Customers

Συμπληρώστε στο πλαίσιο το τηλέφωνο επικοινωνίας και θα έρθουμε το συντομότερο σε επαφή μαζί σας.

Ready to start a project?

Work with US!