Οι υποκαπνισμοί στην Aspen γίνονται μόνο με την χρήση φωσφίνης. Οι εφαρμογές διενεργούνται από εξειδικευμένα συνεργεία με πείρα στους χειρισμούς των αερίων καπνογόνων, πάντα υπό την καθοδήγηση Χημικού.

Οι υποκαπνισμοί ενός χώρου μπορεί να διαρκέσουν από 3 έως 7 ημέρες ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν. Κατά την διάρκεια των εργασιών το συνεργείο παίρνει συνεχώς μετρήσεις και παρακολουθεί την συγκέντρωση της φωσφίνης στο εσωτερικό του προϊόντος ώστε να βεβαιωθείγια την επιτυχία της εφαρμογής. Μετά το τέλος των εργασιών εκδίδεται Πιστοποιητικό Fumigation και Τεχνικό Report.

Χρήση Υποκαπνισμών

Οι υποκαπνισμοί με φωσφίνη χρησιμοποιούνται στην βιομηχανία τροφίμων με απόλυτη επιτυχία στις εφαρμογές καταπολέμησης των εντόμων αποθηκών. Επίσης βρίσκουν πολλές εφαρμογές στην καταπολέμηση των ξυλοφάγων εντόμων (Σαράκι) σε αποθήκες ξυλείας, ξύλινες κατασκευές σπιτιών κλπ. Η επιτυχία τους οφείλεται στην εξαιρετικά μεγάλη διεισδυτικότητα της φωσφίνης  και την ικανότητά της να διαπερνά την μάζα των προϊόντων. Ακόμα και σε πολύ συμπαγή τρόφιμα όπως αλεύρι, ζυμαρικά κλπ. ή σε πολύ συμπαγή ξύλα, η φωσφίνη μπορεί να φτάνει άνετα πολύ βαθειά στο εσωτερικό των προϊόντων και να θανατώσει τα έντομα σε όλα τα στάδιά τους (αυγό, προνύμφη, νύμφη, ακμαίο).

Οι υποκαπνισμοί έχουν πολύ αυστηρές προδιαγραφές όσον αφορά την ασφάλεια χρήσης της φωσφίνης  για την προστασία των ανθρώπων και την αποφυγή ατυχημάτων. Για την επιτυχία της εφαρμογής ο χώρος θα πρέπει να είναι αεροστεγώς σφραγισμένος. Υποκαπνισμοί σε ανοιχτούς χώρους δεν γίνονται γιατί η φωσφίνη θα διέφευγε ταχύτατα στην ατμόσφαιρα και η εφαρμογή δεν θα είχε κανένα αποτέλεσμα.

Καλέστε μας στο 2310 476037

Recent Posts
Καλέστε μας 2310476037

Έχουμε τις απαντήσεις....!

fidoapo_aspeniso-22000