Το ISO 22000 είναι το διεθνές πρότυπο ασφάλειας τροφίμων το οποίο απευθύνεται σε όλη την αλυσίδα τροφίμων από το ‘χωράφι του παραγωγού’ ως το ‘ράφι του καταναλωτή’, καλύπτοντας έτσι όλο το φάσμα δραστηριοτήτων από την παραγωγή ως την μεταποίηση, τη συσκευασία, τη μεταφορά και την πώληση των τροφίμων.

Απευθύνεται επίσης και σε εταιρείες που δεν σχετίζονται άμεσα με την παραγωγή τροφίμων, όπως για παράδειγμα υπηρεσίες καθαρισμού και κατασκευής εξοπλισμού, και μπορεί να υιοθετηθεί από όλες τις επιχειρήσεις ανεξάρτητα από το μέγεθός τους.
Το ISO 22000 καθορίζει τις απαιτήσεις για ένα σύστημα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων των προαπαιτούμενων προγραμμάτων, της διαδραστικής επικοινωνίας και της διαχείρισης συστήματος. Το πρότυπο εστιάζει στην ασφάλεια στην εφοδιαστική αλυσίδα και είναι πλήρως εναρμονισμένο με τις αρχές HACCP.

Ποιες επιχειρήσεις μπορούν να χρησιμοποιήσουν το ISO 22000;

Το ISO 22000 μπορεί να υιοθετηθεί από όλες τις παραπάνω επιχειρήσεις ανεξάρτητα από το μέγεθος, τον κλάδο και τη γεωγραφική τους τοποθεσία.
Γιατί είναι σημαντικό το ISO 22000 για την επιχείρησή σας;
Το ISO 22000 είναι το πλέον αναγνωρισμένο πρότυπο στην παγκόσμια αλυσίδα τροφίμων και η πιστοποίηση ως προς αυτό είναι ένας τρόπος να γίνει η επιχείρησή σας βασικός προμηθευτής. Η πιστοποίηση ως προς το ISO 22000 αποδεικνύει τη δέσμευσή σας για ασφάλεια τροφίμων. Βασίζεται σε ‘state-of-the-art’ βέλτιστες πρακτικές και έχει σχεδιαστεί ώστε να:

  • δημιουργεί συνθήκες εμπιστοσύνης με τα ενδιαφερόμενα μέρη
  • προσδιορίζει, να διαχειρίζεται και να μετριάζει τους κινδύνους ασφάλειας τροφίμων
  • μειώνει και να εξαλείφει πιθανές ανακλήσεις προϊόντων και αντιδικίες
  • προστατεύει το εμπορικό σας σήμα.

Η δομή του προτύπου είναι παρόμοια με αυτή των άλλων ISO, με αποτέλεσμα να δίνεται η δυνατότητα ανάπτυξης ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης της επικινδυνότητας. Σε περίπτωση που η επιχείρηση εφαρμόζει ήδη κάποιο από τα ISO 9001, ISO14001 και OHSAS18001, το ISO 22000 μπορεί να ενταχθεί ομαλά στο ήδη υπάρχον σύστημα. Επιπλέον, σε περίπτωση που συνδυάζεται με τεχνικές προδιαγραφές κλαδικών προαπαιτούμενων προγραμμάτων όπως τα PAS 220/ISO 22002-1 και PAS 223, τότε παρέχει μία βάση για το FSSC 22000.

Τα πλεονεκτήματα της πιστοποίησης κατά ISO22000 είναι:

  • Συνεχής βελτίωση – βελτιώστε τις διαδικασίες ασφάλειας τροφίμων και την επικοινωνία κατά μήκος της αλυσίδας τροφίμων.
  • Αυξημένη εμπιστοσύνη για τα ενδιαφερόμενα μέρη – δείξτε τη δέσμευσή σας για διαχείριση των κινδύνων ασφάλειας τροφίμων
  • Διαφάνεια – κατά μήκος της αλυσίδας τροφίμων.
  • Αποδοτική διαχείριση χρόνου και χρήματος – απαλλαχτείτε από την απαίτηση για πολλαπλές πιστοποιήσεις ασφάλειας τροφίμων.
  • Νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες – βελτιώστε την ικανότητα σας για συνεργασία με επιχειρήσεις όπου το ISO 22000 είναι συμβατική απαίτηση ή προσδοκία.

Καλέστε μας στο 2310 476037

Recent Posts
Καλέστε μας 2310476037

Έχουμε τις απαντήσεις....!

ipokopnismoi_aspenhaccp