Ο αρχικός σχεδιασμός του συστήματος HACCP ήταν αποτέλεσμα της NASA και των εργαστηρίων Natick του στρατό των Η.Π.Α. για την εφαρμογή ενός προγράμματος παρασκευής των πρώτων τροφίμων για τους αστροναύτες χωρίς το παραμικρό ελάττωμα

Η η αύξηση των περιστατικών τροφοδηλητηριάσεων, οδήγησε τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να υιοθετήσουν αυστηρούς ελέγχους στην υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων.

Η οδηγία 93/43/ΕC για την υγιεινή των τροφίμων απαιτεί ότι: οι επιχειρήσεις τροφίμων επισημαίνουν κάθε στάδιο στις δραστηριότητές τους, που είναι κρίσιμο για την εξασφάλιση της ασφάλειας των τροφίμων και μεριμνούν για την αναγνώριση κατάλληλων διαδικασιών για την ασφάλεια αυτών, οι οποίες εφαρμόζονται, τηρούνται και αναθεωρούνται στη βάση των επτά αρχών, που χρησιμοποιούνται στην ανάπτυξη του συστήματος.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία (93/43), η εναρμόνιση της οποίας με την Ελληνική νομοθεσία έγινε στις 4/10/2000 με το ΦΕΚ 1219, όλες οι επιχειρήσεις που λειτουργούν στον χώρο των Τροφίμων και Ποτών, οφείλουν να διασφαλίσουν με επιστημονικό και τεκμηριωμένο τρόπο την ασφάλεια των προϊόντων που διαθέτουν στην κατανάλωση. Ειδικότερα στην Οδηγία αυτή αναφέρεται ότι οι επιχειρήσεις αυτές οφείλουν να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν ένα εξειδικευμένο σύστημα HACCP

Η πιο βασική αρχή που διέπει το HACCP είναι η πρόληψη και όχι η καταστολή.

Η μελέτη και η εφαρμογή του συστήματος HACCP είναι μια λογική αλληλουχία 12 σταδίων.  Τα 5 πρώτα είναι προκαταρκτικά, ενώ τα επόμενα αποτελούν τις 7 αρχές του HACCP:

Προκαταρκτικά στάδια

 1. Σύσταση της ομάδας HACCP
 2. Περιγραφή του προϊόντος
 3. Περιγραφή της προτεινόμενης χρήσης και των καταναλωτών των τροφίμων
 4. Ανάπτυξη διαγράμματος ροής
 5. Επαλήθευση του διαγράμματος ροής

Αρχές του HACCP

 1. Ανάλυση κινδύνων
 2. Καθορισμός κρίσιμων σημείων ελέγχου
 3. Καθορισμός κρίσιμων ορίων για κάθε κρίσιμο σημείο ελέγχου
 4. Συστήματα παρακολούθησης για κάθε κρίσιμο σημείο ελέγχου
 5. Καθορισμός διορθωτικών ενεργειών
 6. Καθορισμός διαδικασιών επαλήθευσης
 7. Καθορισμός διαδικασιών καταγραφής και αρχειοθέτησης του συστήματος HACCP

Εμπιστευτείτε μας..

Γνωρίζουμε πολύ καλά τις απαιτήσεις των υπηρεσιών σχετικά με την αδειοδότηση των επιχειρήσεων τροφίμων, έχουμε παραστεί σε πλήθος επιθεωρήσεων των δημόσιων αρχών (ΕΦΕΤ, Υγειονομικό, Κτηνιατρική Υπηρεσία) και έχουμε υποστηρίξει εκατοντάδες επιχειρήσεις τροφίμων στη συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας, όχι μόνον για το HACCP και την ασφάλεια τροφίμων αλλά και για την επισήμανση της συσκευασίας, για την ιχνηλασιμότητα των προϊόντων, για τους απαιτούμενους εργαστηριακούς ελέγχους, κ.α.

Καλέστε μας στο 2310 476037

Recent Posts
Καλέστε μας 2310476037

Έχουμε τις απαντήσεις....!

iso-22000Απολύμανση Νεφελοψεκασμού ULV