ΑΠΩΘΗΣΗ ΠΤΗΝΩΝ

Ενδεικτικά πεδία εφαρμογής

  • Βιολογικοί καθαρισμοί
  • Αντλιοστάσια – Υπόνομοι – WC
  • Απορριμματοφόρα-Κάδοι απορριμμάτων
  • Πτηνοτροφία
  • Τυροκομεία
  • Οπωροκηπευτικά
  • Κρεοπωλεία – Σφαγεία – Ιχθυοτροφεία
  • Ξενοδοχεία κ.α

Καλέστε μας στο 2310 476037

Recent Posts
Καλέστε μας 2310476037

Έχουμε τις απαντήσεις....!

mioktoniamikrobioktonia_aspen